Tepelná čerpadla Vzduch/Voda s integrovaným zásobníkem TV

Výrobce: Vaillant

Tepelná čerpadla geoTHERM VWL S Vzduch/Voda Split s integrovaným zásobníkem TV pro vnitřní instalaci a venkovní jednotkou


Tepelná energie získaná z venkovního vzduchu tepelným čerpadlem geoTHERM VWL S, šetří nejen životní prostředí ale i Vaše provozní náklady na vytápění a přípravu teplé vody. 

Provozem tepelného čerpadla nevznikají žádné emise do ovzduší, pouze 25% z celkové topné energie se musí zabezpečit na provoz čerpadla z elektrického proudu.

Kvalitní technologie - Made in Germany.

V německém městě Gelsenkirchen jsou vyráběny tepelná čerpadla řady geoTHERM. Podle kruhového cyklu (tzv. Carnotův cyklus) se energie odebírá z okolního prostředí, převádí na vyšší teplotní úroveň a tím je využitelná pro účely vytápění. V okruhu cirkuluje chladivo (bez FCKW) s extrémně nízkým bodem varu.

 1. Ve výparníku dochází k předání tepelné energie ze země do chladiva – teplosměnné kapaliny. Tím dochází ke změně skupenství z kapalné do plynné formy.
 2. Chladivo v plynné podobě je v kompresoru stlačeno na vysoký tlak, kde se tímto procesem zvýší jeho teplota. Pro tuto část cyklu je nutné přivést 25% cizí energie.
 3. Takto získaná tepelná energie je v kondenzátoru předána dál do topného systému. Tím dochází ke snížení teploty chladiva a jeho následné kondenzaci – zkapalnění.
 4. Při dekompresi, poslední fázi celého cyklu, se chladivo v expanzním ventilu silně ochladí tak, aby opět mohlo přijmout tepelnou energii z okolního prostředí pro další cyklus.

Primární zdroj tepelného čerpadla geoTHERM VWL S:

 • 1 x venkovní vzduchová jednotka je spojená s vnitřním TČ potrubím s nemrznoucí směsí

Základní charakteristiky tepelného čerpadla geoTHERM VWL S:

 • topný faktor 3,9-4,0 dle modelu (A2 W35 ΔT 5K)
 • vysoce účinný kompresor Scroll se zárukou 10 let na materiál

Základní vybavení tepelného čerpadla geoTHERM VWL S:

 • ekvitermní bilanční regulátor s grafickým znázorněním tepelného zisku
 • integrovaný nerezový zásobník TV 175 l
 • řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo topení
 • řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo nemrznoucí směsi pro venkovní jednotku
 • elektrické přídavné/záložní topení 6 kW
 • systém konektorů připojené Pro E
 • venkovní, akumulační, výstupní čidlo a čidlo zásobníku teplé vody
 • vyrovnávací nádoba na nemrznoucí směs primárního okruhu s pojistným ventilem

Technická data

Varianty tohoto produktu:

Obj. čísloNázevVýkon
0010006734VWL 62/3 S5,7 kW
0010006735VWL 82/3 S7,4 kW
0010006736VWL 102/3 S9,6 kW
Kotlíkové dotace Zelená úsporám

Jsme v Seznamu odborných dodavatelů v programu Zelená úsporám.

Dodavatelé

 • NIBE NIBE
 • MASTER THERM MASTER THERM
 • DE DIETRICH VAILLANT