TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK
Všechno pro levné teplo , čerstvý vzduch a chlad v letním období

Ekonomika provozu tepelného čerpadla

Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4, v některých případech i od 5 do 6. Proto také po instalaci tepelného čerpadla namísto elektrického vytápění budeme platit za otop a ohřev užitkové vody 1/3 až 1/4 původních nákladů, v příznivých případech až 1/6.

Výhodné je řešit vytápění jako bivalentní, tzn. tepelné čerpadlo dimenzovat na 60-70% potřebného tepelného výkonu, což poskytuje dostatečně potřebu tepla z cca 95% během topné sezóny. Zbylých cca 5% potřebné energie se dokrývá na plný tepelný výkon dotopem pomocí malého přímotopného elektrického kotlíku nebo jiného zdroje.

Tímto řešením se podstatně sníží náklady na pořízení tepelného čerpadla i příslušného zdroje (zemního kolektoru) a hospodárnost provozu se sníží nepatrně. Snížení počátečních investičních nákladů má spolu s cenou elektrické energie největší vliv na ekonomickou návratnost systému

Dodavatelé

  • NIBE NIBE
  • MASTER THERM MASTER THERM
  • DE DIETRICH VAILLANT